Medicorium Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi'nin görsel kimlik çalışmalarını tamamladık.

Medicorıum Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’nin görsel kimlik çalışmalarını tamamladık. Medya İletişimi çalışmalarına başlıyoruz.