Sosyal Medya

İnternetin günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelmesi, pazarlama iletişimindeki önemini daha da artırıyor. Artık hayatımızda ‘Sosyal Medya’ var. Sosyal Medya kurumlar ve markalar için sınırsız fırsatlar sunuyor. Dolayısıyla, kurumların internetle yakın ilişki içerisinde olan tüketicilere ulaşmak için iş süreçlerini doğru yürütmeleri gerekiyor.

Sosyal Medya Yönetimi

İnternet teknolojisinin gelişimi, geleneksel medyanın da yeni medya ile kendini geliştirmesine, yeni iletişim ortam ve araçlarının ortaya çıkmasına yol açtı. İletişim kanallarının yeniden tanımlandığı bu dönemde “Sosyal Medya Mecralarını” etkili kullanabilmek için onun kurallarını bilmeniz ve doğru bir şekilde uygulayabilmeniz gerekiyor. Ancak bu sıcak ilişki sayesinde, sosyal medyanın temel faydası olan “müşterileriniz ve sizin aranızda etkileşime dayalı bağ kurmak” kavramından faydalanabilirsiniz. Biz Arma PR olarak, bu ilişkiyi kurmanızı sağlayacak size özel strateji oluşturuyor ve kurum dili, görsellik, içerik hazırlama ve uygulama gibi tüm çalışmaları etkili şekilde yürütüyoruz.

Dijital Projeler

Sosyal Medya’da digital projeler geliştirerek, hedef kitlenizle etkileşim kurarak bilinirliliğinizi etkin ve ölçülebilir bir biçimde artırabilirsiniz. Ölçülebilirlik Sosyal Medya’yı geleneksel medya yöntemlerine göre daha ekonomik, daha ulaşılabilir, daha üretken, daha samimi ve marka için daha planlı hale getirmektedir. Dijital projeler sayesinde hedef kitleniz hakkında elle tutulur analizlere ve sonuçlara sahip olabilirsiniz. Çünkü Sosyal Medya geleneksel medyaya göre daha şeffaftır. Dijital projelerin bir diğer önemli yanı ise marka sadakati oluşturmak için büyük bir güç olabilmeleridir. Ancak Dijital Medya hakında unutulmaması gereken en önemli etken geleneksel medya ile birlikte etkisinin çok daha güçlü olacağıdır.