Halkla İlişkiler

halkla-iliskiler-ajansi

Halkla İlişkilerin Önemi

Markalaşmanın giderek önem kazandığı günümüz iş dünyasında, yaratıcılık ve iletişimin birleşme noktasında yer alan Halkla İlişkiler (PR), merkezi bir rol üstleniyor. Çünkü PR; en güvenilir ve ikna edici iletişim yöntemidir. Reklam ve diğer iletişim disiplinleri ile kol kola çalışıldığı taktirde, onların etkisini de katlayarak artırıyor.

Medya İlişkileri

Bir iletişim programının başarılı olmasındaki en önemli unsurlardan biri etkili ‘Medya İlişkileri Yönetimi’dir. Medya, hedef kitlenizle hızlı, güvenilir ve sürekli iletişim kurmak için en temel kaynaktır. Arma PR olarak, firma ve markanızın hedefleri doğrultusunda mesajlarınızın doğru zamanda, doğru mecralar aracılığıyla ulaşmak istediğiniz kitleye iletilmesini sağlıyoruz. Medya İlişkileri çalışmaları kapsamında röportajlar, özel haberler organize ediyor, basın toplantıları, basın gezileri düzenleyerek etkin iletişimi sürdürüyoruz.

Etkinlik ve Proje Yönetimi

Hedef kitlenizle sıcak temas kurabileceğiniz başarılı etkinlik projeleri markanızın güçlenmesini sağlar. Müşterilerinize doğrudan ulaşarak ürün ve hizmetlerinizi tanıtabilir, deneyimlemelerini sağlayarak düşünce ve davranış değişikliği yaratabilirsiniz. Biz bu hedefler doğrultusunda, firmanızın ürün ve hizmetlerinin en etkili şekilde tanıtılmasını ve beğenilmesini sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. PR kampanyaları, organizasyonlar, sponsorluklar, fuarlar, sosyal sorumluluk projeleriyle, hedeflerinizin gerçekleşmesine destek oluyoruz.

Kurumsal PR

Bir kurumun itibarı; iletişimde olduğu kişi ve kurumların gözünde sahip olduğu değerdir ve kurumun en önemli varlıklarındandır. İtibarınız güçlü olduğunda kurumsal yapınız daha etkin hale gelir, rekabet ve satış avantajı elde edersiniz. Sektörünüzde iş ortaklarınız, tedarikçileriniz ve nitelikli kişiler sizinle çalışmak isterler, tercih edilirsiniz. Biz Arma PR olarak, kurumunuzun ticari, sosyal ve sektörel alanlardaki itibarını yönetmek üzere, ulaşmak istediğiniz kişi, kitle, kurumlar ve çalışanlarınıza yönelik iletişim çalışmalarını planlıyor ve uyguluyoruz.